Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Detailhandelsplanlægning

Et varieret udbud af butikker medvirker til at skabe liv i de mindre og mellemstore byer og skaber oplevelser og attraktive bymiljøer gør det attraktivt at opholde sig i byen.

Ikast Strøgcenter

 

Hvis du har planer om at åbne en butik, så er der en række ting du skal være opmærksom på.

 

Herunder kan du læse om:

 

Planlovens detailhandelsbestemmelser

Det er altid den gældende lovgivning, der danner rammen for kommunens planlægning og administration af detailhandlen.

Planloven siger, at den fremtidige detailhandelsudvikling primært skal ske i bymidterne, der har den centrale butikskoncentration og desuden i lokale centre. Hensigten er at styrke og fortætte byen og bevæge sig væk fra enligt beliggende butikskoncentrationer og indfaldsvejenes bælter af storbutikker.

Planloven siger, at detailhandelsudviklingen i kommunen primært skal følge lovens centerstruktur og derfor ske i bymidterne, som har den væsentligste butikskoncentration, og i lokale butikscentre uden for bymidterne. Formålet er bl.a. at styrke og fortætte den centrale del af byerne, som typisk er det traditionelle hovedcenter, hvor tilgængeligheden for alle arter af trafik er bedst.

Uden for den egentlige centerstruktur kan vi udlægge områder til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper og enkeltstående butikker til lokalforsyning. Derudover kan vi have detailhandel i allerede etablerede aflastningscentre, og vi kan etablere mindre butikker ved f.eks. togstationer og i tilknytning til produktionsvirksomheder.

Nye arealudlæg til butiksformål "dryppes" derfor ikke ud i hele kommunen, men sker så det styrker det nuværende udbud i de to største byer, Ikast og Brande.

 

Hvor kan jeg åbne en butik

Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 udpeger de områder, hvor der er mulighed for at etablere og udvide butikker i kommunen.
Planen fastsætter også det maksimale etageareal for butiksbyggeri og butiksstørrelser.

 

Detailhandelsanalyse

Planlægningen af detailhandelen i kommunen tager udgangspunkt i den detailhandelsanalyse, der blev lavet for kommunen i 2017.Detailhandelsrapport 2017 forside

Du kan se detailhandelsanalysen her

 

Detailhandelsplanlægningen er omfattet af planloven. Du kan læse mere om detailhandelsplanlægningen i Danmark på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:www.plandata.dk

 

 

Kontakt:

Har du spørgsmål, kan du rette dem til kommuneplanlæggerne i Planafdelingen:

Lilian Ebbesen
Planlægger & arkitekt
E-mail: liebb@ikast-brande.dk
Direkte tlf: 9960 3305

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.