Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byfornyelse i Nørre Snede

Op mod 100 Nørre Snede borgere har siden 2009 deltaget i byfornyelsen i Nørre Snede. Sammen har man arbejdet med Torvet, Den nye Busterminal og Byens Grønne Områder.

Mennesker i Nørre Snede i snevejr
Copyright fotograf Morten Pedersen, Grala
 
I en traditionel byfornyelsesproces er det typisk arkitekter og planlæggere, som analyserer byen for at afdække, hvor der er velfungerende og mindre velfungerende, hvor der er trygt og utrygt, smukt og grimt, hvor mennesker naturligt samles og hvor man aldrig kommer. I Nørre Snedes byfornyelsesproces har vi bredt den proces ud, så vi tager udgangspunkt i borgerpanelets egen analyse af byen.

Op mod 100 Nørre Snede borgere har siden 2009 deltaget i byfornyelsen i Nørre Snede. Sammen har man arbejdet med Torvet, Den nye Busterminal og Byens Grønne Områder.

Lørdag d. 23. juni 2012 blev det nye torv indviet med borgmester, balloner, karrusel og musik.

Byfornyelsesprojektet har vundet priser og fået meget anerkendelse. 

Byfornyelsesprojektet "Byfornyelse med hjertet" vandt i 2011 prisen for Danmarks bedste kommunale borgerdialog på KL's Kommunikationsdøgn.

Byfornyelsesprojektet blev nomineret til Byplanprisen 2012 for: "Shared Space i Nørre Snede".  Byplanprisen uddeles hvert år til en kommune, en region eller en organisation, som har gjort en særlig indsats for at fremme gode og smukke bymiljøer og landskaber. Byplanprisen uddeles til planlægning, som er udtryk for nytænkning, og som samtidig dyrker og videreudvikler landskabets og byens egenart og identitet. Prisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening.

 

Processen

Byfornyelsesprogram
Byrådet i Ikast-Brande Kommune vedtog den 15. marts 2010 byfornyelsesprogrammet for Nørre Snede. Programmet indeholder de overordnede retningslinier for byfornyelsen. Det fortæller også historien om, hvordan byens borgere i løbet af 2009 var med til at forme byens fremtid.

 
  Du kan se Byfornyelsesprogrammet her

 

Borgerpanel
Efter vedtagelsen af byfornyelsesprogrammet forlængede Ikast-Brande Kommune processen med borgerpanelet i Nørre Snede. 

I hele 2010 arbejdede Ikast-Brande Kommunes Tekniske Område, Borgerpanelet og de eksterne rådgivere intensivt med at finde gode løsninger på 5 arbejdspunkter som borgerpanelet havde udpeget. De 5 arbejdspunkter er områder i byen som har underbygget den negative udvikling:

  • Det meget trafikerede kryds, som deler byen op i 4 dele og som vanskeliggør etablering af sociale rum i byen, både fysisk og mentalt,
  • Rutebilstationen som er placeret et utrygt og uskønt sted i byen, og som udover at være utryg, giver den rejsende et negativt førstehåndsbillede af Nørre Snede,
  • De grønne områder i byen som findes, men som ikke har identitet eller formål,
  • Et medborgerhus som kunne danne ramme om et nyt fællesskab,
  • Byens unge som manglede kreativ tilstedeværelse i deres egen by.

 

Projektforslag
Resultatet blev et projektforslag udarbejdet af Arkitet Stefan Gustin i tæt samarbejde med borgerpanelet. Projektkataloget blev endeligt godkendt af byrådet i januar 2011.
 
  Du kan se projektforslaget for områdefornyelse i Nørre Snede her

 

 

Byfornyelse Nørre Snede bordworkshop
   

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.