Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byfornyelsen i Bording

Bording har med byfornyelsen taget væsentlige skridt mod sin nye identitet som familievenlig pendlerby.

Billedet viser skitse - vedr. byfornyelse i Bording

 

Bording har med byfornyelsen taget taget store skridt mod sin nye identitet som familievenlig pendlerby. 

Byfornyelsen har skabt nye rammer om det spontane møde mellem mennesker i det gamle centrum af Bording. Der er skabt nye forbindelser mellem de aktive områder i byen - idrætshallen, dagligvareforsyningen og skolen. Den tidligere aktive handelsgade - som efterhånden var funktionstømt - er nu omdannet til en attraktiv boliggade.

Første spadestik til byfornyelsen i Bording blev taget torsdag den 3. september 2015.

Byrådet besluttede i 2013 at Ikast-Brande Kommune sammen med Realdania og det daværende ministerium for By, Bolig og Landdistrikter skulle udskrive arkitektkonkurrencen: Nyt Centrum til Bording. Fem teams deltog i konkurrencen som blev vundet af Gottlieb Paludan Architects, MOE og BOGL.

Arkitektkonkurrencen omhandlede den centrale del af Bording og en række fokusområder.

Vinderprojektet var et både visionært og poetisk bud på, hvordan skiftet af identitet som handels- og stationsby til familievenlig og fremtidsfokuseret pendlerby kan ske.

Byfornyelsen i Bording er resultatet af et tæt samarbejde mellem Ikast-Brande Kommune, Realdania, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Bording Visionsgruppe, carlberg/christensen og Gottlieb Paludan Architects i team med BOGL og MOE. 

Ikast-Brande Kommune fik i 2013 9.5 mio. i støtte fra Realdania til en arkitektkonkurrence og efterfølgende realisering af projekter i bymidten. 

Processen
Vi har arbejdet med projektet siden 2011. Rådgivere har analyseret byens situation. Kunstnere, filosoffer, landskabsarkitekter og sociologer har, som udefra kommende eksperter, givet visionære og inspirerende bud på en ny fremtid for Bording. Bording Visionsgruppe har bearbejdet ekspertvisionerne og tilføjet egne gode ideer og visioner og det hele er samlet i idekataloget Bording Unite[d].    

Eksperterne beskrev fremtidens Bording i tre visioner som belyste Bording fra hver sin vinkel. En landskabs- og kulturvinkel i visionen: "Bording Kulturlandskab", en fritids- og frivillighedsvinkel i visionen: "Bording Unite[d]"og et regionalt erhvervsperspektiv i visionen: "Sammen om Landskabet".

De tre ekspertvisioner blev sammenstillet til én vision:"Ny Fremtid for Bording". Rådgivningsfirmaet Hausenberg - nu CarlbergChristensen stod for sammenstillingen i sparring med den lokale frivilliggruppe. 

Eksperternes forslag til En Ny Fremtid for Bording har efterfølgende fået endnu en bearbejdning.  

Fra september 2012 til marts 2013 har Bording visionsgruppe mødtes hver 14. dag på den gamle togstation i Bording. Visionsgruppen har, superviseret af planafdelingen i Ikast-Brande Kommune, sammenholdt ekspert ideerne i Ny Fremtid For Bording, med byens egne ønsker og drømme for fremtiden.

Resultatet blev Idekataloget Bording Unite[d] som byrådet godkendte som arbejdsgrundlag for den videre proces. Bording Unite[d] dannede grundlag for Byrådets udvælgelse af, hvilket område og hvilke overordnede ideer Ikast-Brande Kommune skulle udvikle i samarbejde med Realdania.

 

Hvis du har spørgsmål til byfornyelsesprojektet, kan du kontakte:

Jeanette Ishi Lehn
Planafdelingen
E-mail: jeleh@ikast-brande.dk
Direkte telefon: 9960 3303

Hvis du har spørgsmål til drifts- og anlægsprocessen, kan du kontakte:

Lene Hoffmann
Drift- og Anlægsafdelingen
lehof@ikast-brande.dk 
Direkte tlf.: 9960 3257

Du vender tilbage til toppen af denne siden

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.