Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byfornyelse

Byfornyelse handler om renovering, istandsættelse og ombygning af nedslidte boliger og deres omgivelser. Byfornyelsens er en metode til at ændre og forbedre disse fysiske rammer.

 Byfornyelse workshop

Byfornyelsesprojekter udføres ofte med offentlig støtte efter reglerne i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Loven er et redskab for kommunerne til at gennemføre en målrettet by- og boligpolitisk indsats. I nogle projekter sigter byfornyelse primært på at forbedre bygningsmassen, mens andre projekter har et bredere sigte mod at løfte et område både fysisk og socialt.

For at tilgodese dette formål har kommunen mulighed for at arbejde med forskellige indsatser, herunder Bygningsfornyelse, Områdefornyelse, Friarealforbedring samt fjernelse af sundhedsfarlige boliger. Den statslige støtte som kommunen har mulighed for at søge, kan medfiniansiere forskellige grader af byfornyelse. Byfornyelsen er med sit krav om borgerinvolvering og partnerskaber, også en ramme om samarbejde med det fælles sigte at ændre og forbedre lokalsamfundets fysiske rammer så de bliver attraktive, tidsvarende og bæredygtige at leve og investere i.

Byfornyelsesprojekter gennemføres i tæt dialog med lokalsamfundet, og indsatserne finansieres af en kombination af statslige, kommunale og private midler. På Trafik-, Bygge-og Boligstyrelsens hjemmeside kan du bl.a. læse om de forskellige finiansieringsmuligheder og overordnede i byfornyelsen.


Byfornyelsesprojekter
Ikast-Brande Kommune arbejder i øjeblikket med byfornyelse på stationsområdet i kommunens hovedby Ikast.

Du kan læse om byfornyelsesprojektet her: 

Kommunen har tidligere arbejdet med byfornyelse i to af kommunens lokalcenterbyer -Nørre Snede og Bording. De to byfornyelsesprojekter har haft hver deres indgangsvinkel til byfornyelse og har foldet processen ud på forskellig vis. Du kan læse om byfornyelsesprojekterne her:

 

Hvis du har spørgsmål til byfornyelsesprojekter, er du velkommen til at kontakte:

Jeanette Ishi Lehn 
Planlægger og arkitekt
E-mail: jeleh@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3311

Iben Hammeleff
Planlægger og arkitekt
Email:  ibham@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3303

 

  

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.