Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byfornyelse

Byfornyelse handler om renovering, istandsættelse og ombygning af nedslidte boliger og deres omgivelser. Byfornyelsens er en metode til at ændre og forbedre disse fysiske rammer.

 Byfornyelse workshop

For at tilgodese dette formål har kommunen mulighed for at vælge mellem følgende beslutningstyper:

På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside kan du bl.a. læse om beslutningstyperne og forsøg i byfornyelsen.

 

Byfornyelsesprojekter

Ikast-Brande Kommune har siden 2010 arbejdet med byfornyelse i to af kommunens lokalcenterbyer - Nørre Snede og Bording. De to projekter har to forskellige indgangsvinkler til byfornyelsesprocessen og arbejder i to forskellige niveauer.

Du kan læse mere om byfornyelsesprojekterne her:

Byfornyelsesprojekter udføres ofte med offentlig støtte efter reglerne i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der trådte i kraft den 1. januar 2004. Loven er et redskab for kommunerne til at gennemføre en målrettet by- og boligpolitisk indsats. I nogle projekter sigter byfornyelse primært på at forbedre bygningsmassen, mens andre projekter har et bredere sigte mod at løfte et område både fysisk og socialt

 

Hvis du har spørgsmål til projekter er du velkommen til at kontakte

Jeanette Ishi Lehn 
Arkitekt
E-mail: jeleh@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3311

 

 

  

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.