Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grundlovsceremoni

Fra 2019 er tildelingen af dansk statsborgerskab betinget af, at du som ansøger deltager i en grundlovsceremoni, hvor du blandt andet skal udveksle håndtryk med en repræsentant for byrådet.

To gange årligt vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab og er omfattet af § 3 i det fremsatte lovforslag, skal du deltage i en grundlovsceremoni. Se den aktuelle lov her.

Pr 1. januar 2020 afholdes der 2 gange årligt grundlovsceremoni i kommunerne. I Ikast-Brande Kommune er der afholdt grundlovsceremoni den 24. februar 2020.

Næste gang der holdes grundlovsceremoni er onsdag den 30. september 2020 mellem kl. 10.30 - 12.30.

Ceremonien foregår i Byrådssalen på Rådhuset i Ikast.

Deltagelse i en grundlovsceremoni kræver, at:

  • Du er optaget på en relevant lov om dansk indfødsret, hvor det fremgår, at du skal deltage i en grundlovsceremoni.
  • Du er bosat i Ikast-Brande Kommune.

For at deltage skal du:

Medbringe gyldig legitimation

Ansøgere skal medbringe gyldig legitimation med foto, samt ikke-udfyldt "Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark", som er tilsendt i e-boks fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, til alle gyldige ansøgere.

Fotolegitimation skal være en af følgende:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Tilmelde dig

Hvis du ønsker at deltage i grundlovsceremonien skal du tilmelde dig pr. mail til evbur@ikast-brande.dk  senest den 10. september 2020. Tilmeldingsfristen kan ikke fraviges.  Angiv venligst dit fulde navn i din tilmelding. (vær opmærksom på IKKE at skrive dit cpr nummer i mailen, da det ikke er en sikker mail)

  • NB: Alle godkendte ansøgere modtager et personligt brev i e-boks med en invitation og fremmødetidspunkt.
  • Pga. situationen med corona er det endnu uvist om pårørende kan deltage.

Ceremonien

Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Som del af ceremonien, skal du også give hånd til borgmesteren.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremoni på udlændinge og integrationsministeriets hjemmeside: Uim.dk

 Ved spørgsmål til grundlovsceremonien kontakt borgmestersekretær Eva Burgemann på evbur@ikast-brande.dk eller tlf. 99 60 40 13.

 

Abonnér på denne side

Abonnér på denne side

Indtast din e-mail for at abonnere på siden “Grundlovsceremoni”. Når der sker ændringer på denne side, vil du få besked via mail.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.