Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fleksløntilskud til lønmodtagere

Fleksløntilskud er til dig, der er ansat i fleksjob efter 01.01.2013.

Du kan læse mere her.

Ved ændring af din løn eller pensionsvilkår, skal du udfylde og indsende oplysningerne til os på et nyt skema.
 
Skema til fuldtidsløn.

Hvad sker der med mit fleksløntilskud under en eventuel strejke eller lockout?

  • Der kan ikke udbetales ledighedsydelse til en person i fleksjob, der er omfattet af konflikt.
  • Der kan kun udbetales flekslønstilskud for perioder, hvor der også er en lønudbetaling fra arbejdsgiver.
  • Er du medlem af en fagforening og modtager konfliktunderstøttelse ved strejke/lockout vil beløbet indgå i beregningen af flekslønstilskud. Hvis du har spørgsmål til udbetalingen af konfliktunderstøttelse skal du kontakte din fagforening.
  • Ved lockout: Hvis du ikke er medlem af en fagforening der udbetaler konfliktunderstøttelse, kan man være berettiget til kontanthjælp.
    For at være berettiget til kontanthjælp er det et krav at du ikke selv har formue eller midler til, at forsørge dig selv eller din familie. Har du en ægtefælle indgår dennes indtægter og eventuelle formue også i beregningen.
    Kontanthjælpen optjenes fra første henvendelsesdag. Du skal derfor være opmærksom på, at blive registreret i Jobcenteret fra første "ledighedsdag".  Kontanthjælpen beregnes månedsvis bagud ud fra månedens samlede indtægter. Du kan godt stadigvæk have en løn fra arbejdsgiveren og flekslønstilskud som overstiger kontanthjælpssatsen, som derfor ikke vil give et supplement.
  • Ved strejke: Hvis du ikke er medlem af en fagforening, er du ikke omfattet af strejken og skal derfor have løn fra din arbejdsgiver.

             Fleksloentilskud

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.