Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Boligorganisationer

Her på siden finder du informationer om samarbejdet mellem boligorganisationerne og Ikast-Brande Kommune. Du kan også finde referater fra kommunens dialogmøder med boligorganisationerne. Referaterne indeholder de aftaler, som parterne har indgået for den kommende 2 års periode og en status på, hvordan den sidste aftale er opfyldt.

Styringsreformen af den almene boligsektor lægger op til, at det fremtidige samarbejde skal foregå i dialog mellem boligorganisationerne og kommunerne. Styringsreformen fokuserer på et tættere samarbejde mellem parterne, hvor loven tidligere kun fokuserede på kommunernes økonomiske tilsyn med boligselskaberne.

Det overordnede mål med dialogen er at styrke indsatsen i boligområderne for at skabe værdi for boligorganisationernes beboere og dermed også for kommunens borgere.

Dialogmøde: Boligorganisationerne og Ikast-Brande Kommune har aftalt, at der skal være et dialogmøde mellem hver enkelt boligorganisation og kommunen hvert andet år. Dialogmødets resultat skal munde ud i et referat fra mødet, der indeholder de aftaler, der er indgået mellem parterne. Referatet skal være offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside. På dialogmødet skal boligorganisationerne gennemgå deres materialer om regnskabet, som de hvert år sender til kommunen og som blandt andet består af en såkaldt dokumentationspakke.

Andre emner til dialogmøderne: Boligorganisationerne og kommunen kan også drøfte følgende aktuelle emner på dialogmødet:

  • Boligsociale udfordringer, hvor sætter kommunen borgeren ind?
  • Politik omkring bosætning, skoler, daginstitutionerne
  • Kommunens planer for nybyggeri og de lokalplaner, der indeholder den almene boligsektor
  • Energioptimering
  • Nedskrevne regler for de områder, hvor kommunen har visitationsretten

Boligselskabernes Landsforening og Kommunernes Landsforening har udarbejdet en pjece om den fremtidige styringsform. Pjecen kan hentes her (pdf).

Referater fra de seneste dialogmøder mellem den enkelte boligorganisation og Ikast-Brande Kommune:

Fællesmøde den 07.01.2019 - link til referat.

Boligselskab og link til hjemmeside e-mail Referat fra dialogmøde
Bomidtvest mail@bomidtvest.dk Link til referat
Ikast Andelsboligforening kdk@iabf.dk Link til referat
Boligselskabet Domea vejle@domea.dk Link til referat
Lejerbo Brande holstebro@lejerbo.dk Link til referat
Andelsboligforeningen Brande v/Boligkontoret Danmark ribe@bdk.dk Link til referet

 

 

 

 

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.