Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Som grundejer skal du

Som husejer har du mange store og små forpligtelser, både i det daglige og i særlige situationer. Nogle pligter er lovfæstede, mens andre snarere bunder i tradition og praktiske årsager. Her på siden ser du er en række af dem samt link til flere informationer

Renholdelse af fortov og klipning af beplantning
Hvis du har en ejendom ud til en offentlig vej eller sti, har du pligt til at holde det rent. Renholdelsespligten er ikke begrænset til at feje asfalt, brosten eller fliser, det er også at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende, eller som kan genere færdslen. Som grundejer har du også pligt til at holde træer og anden bevoksning på din grund i ave.
Link til siden klipning af beplantning
Link til Vinter- og Renholdelsesregulativ


Snerydning og grusning

Grundejere i byer og i bymæssig bebyggelse er pålagt ansvaret for at  der er ryddet sne og bekæmpet glatføre
Link til siden - Vintervedligeholdelse


Husnummer,  brevkasse og post

Ifølge politivedtægterne skal du sørge for, at husets husnummer er anbragt på en tydelig måde. Reglerne for brevkasser er bestemt af Postloven og gælder for alle huse og for fritidshuse. Brevkassen skal placeres i skellet. 
Link til Post Danmark

Borgere, der er ude af stand til selv at hente sin post i postkassen kan søge om post til døren. vil du søge om post til døren, skal du bruge selvbetjeningsløsningen i den blå boks, i højre siden.


Skorsten og oliefyr

Bruger du din pejs eller brændeovn, har du pligt til at lade skorstensfejeren komme forbi og rense skorstenen mindst en gang om året af hensyn til brandsikkerheden. Skorstensbrand er den hyppigste årsag til brande i Danmark.
Har du oliefyr, forlanger Miljøministeriet, at du mindst en gang om året får foretaget en kontrolmåling af oliefyret. Den såkaldte OR-fyrtest skal udføres af en autoriseret oliefyrsmontør eller en skorstensfejer.
Link til skorstensfejer


Hold øje med rotter

En pligt, som er aktuel året rundt, er at holde øje med rotter. De kan anrette store skader på en bygning. Desuden udgør rotterne en sundhedsfare som smittebærere. Kontakt straks kommunen, hvis du ser tegn på rotter på din ejendom. Desuden har du pligt til at holde dine bygninger i forsvarlig rottesikret stand. Vil du anmelde rotter, skal du bruge selvbetjeningsløsningen i den blå boks, i højre siden.


Vejadgang
Der skal altid søges om vejadgang (asfaltrampe / op- og nedkørsel til grunden).
Link til asfaltrampe - indkørsel til din ejendom


Sådan søger du

Vil du søge om tilladelse, skal du bruge selvbetjeningsløsningen. Selvbetjeningsløsningen er i den blå boks i højre side.

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.