Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ekspropriation

 

Nedre Hestlundvej - ekspropriation

Når kommunen ønsker at anlægge en vej, en sti, et boligområde eller et erhvervsområde, har kommunen mulighed for at gennemføre erhvervelse ved ekspropriation.

Indkaldelse til åstedsforretning - Vejanlæg Ikast/Herning

I forbindelse med inddragelse af et areal til etablering af forlængelse af O. Vestergaard-Poulsens Allé frem til N.O Hansen Vej, har byrådet besluttet at ekspropriere det for anlægget nødvendige areal.

I den anledning afholdes åstedsforretning tirsdag den 11. august 2020, kl. 9.00.

Ekspropriationsplan og arealfortegnelse vil være fremlagt hos Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast eller kan findes herunder.   

Ejere og andre, der direkte eller indirekte berøres af den påtænkte ekspropriation, har mulighed for ved åstedsforretningen, eller inden for et tidsrum af fire uger efter denne, at fremføre synspunkter, der kan få indflydelse på erstatningen.

Ekspropriationen sker efter bestemmelserne i Lov om offentlige veje kapitel 10, §§ 94 til 123.

Ejerne af de berørte ejendomme er tillige ved særskilt brev indkaldt til åstedsforretningen.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lone Hyldig Jaszczak på lojas@ikast-brande.dk eller på 9960 3304.

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.