Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skimmelsvampe

Her på siden kan du læse om skimmelsvampe, hvordan det ser ud, og hvordan du fjernet det.

Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer. Disse sporer kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader. Når der er tegn på fugt i din bolig, skal du derfor være opmærksom på, om der også er vækst af skimmelsvampe.

Når der kommer fugt og skimmelsvampe i en bolig, er det fordi luftfugtigheden er for høj. Det kan skyldes skader eller mangler ved bygningen. Men den måde, du bruger boligen på til daglig, spiller også en rolle.

Læs mere på www.skimmel.dk

Sager af bagatelagtig karakter

(kilde: Sundhedsstyrelsens orientering om skimmelsvamp juni 2008).
Erfaringsmæssigt vil nedenstående problemstillinger sædvanligvis være af bagatelagtig karakter. Skaderne bør dog ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt udbedres, idet de kan udvikle sig til at give problemer.

 • Mindre områder med fugt/skimmelsvampevækst i våde rum som f.eks. badeværelser, hvor årsagen ikke skyldes bygningsmæssige mangler men rummets brug og manglende udluftning/ vedligeholdelse.
 • Mindre områder op til nogle håndfladers størrelse med fugt/skimmelsvampevækst i rum, som ikke anvendes til ophold, f.eks. et bryggers, og hvor årsagen er f.eks. kuldebroer på grund af manglende isolering.
 • Mindre områder med fugt/skimmelsvampevækst langs vindueskarme og vinduer som skyldes kuldebroer og hvor der samlet set ikke er grundlag for at skride ind over for bygningens vedligeholdelsesstandard.
 • Andre sager, hvor områder med fugt/skimmelsvampevækst åbenlyst skyldes uhensigtsmæssig adfærd som medfører, at luftfugtigheden i boligen/ institutionen er vedvarende høj, f.eks. som følge af tøjtørring.

Hvordan ser skimmelsvampe ud?
Skimmelsvampe viser sig som grønne, sorte, brune eller hvide pletter eller skjolder, der ofte har en lodden overflade. Nogen gange kan de have samme farve som det sted, de vokser, eller dække i så tyndt et lag, at de er svære at få øje på.

Hvor lever skimmelsvampe?
Selv om skimmelsvampe tit sidder synligt på vægge, gulve eller lofter, kan de også i visse boliger gemme sig på steder, hvor de er svære at opdage - typisk i hulrum som fx krybekældre og skunke eller bag tapet. Man kan opdage den skjulte vækst ved at tapetet løsner sig, eller der opstår en muggen lugt i rummet eller ved fodpanelerne.

Skimmel skal fjernes
Hvis du lægger mærke til en muggen eller jordslået lugt, der kommer fra skabe eller utætheder ved fx paneler, kan det være et praj om, at der er skjulte fugtproblemer i boligen. Selv om skimmelsvampene er gemt bag tapet eller inde i en væg, skal de væk.

Skader eller mangler ved bygningen
Nogle bygninger har fejl, skader og tekniske svagheder, som giver kolde og fugtige flader. Der kan også være brugt byggematerialer, hvor skimmelsvampene nemt kan gro. Selv om luftfugtigheden i en bolig ellers er lav, kan skimmelsvampe altså godt udvikle sig alligevel.

Den måde, du bruger boligen på
Dårlig udluftning, for lidt opvarmning, madlavning for fuld damp, møbler op ad kolde vægge og tørring af tøj indendørs er blandt de dårlige vaner, som danner fugt i boligen og kan få svampene til at gro.

Ofte en kombination
Det er som regel vanskeligt at finde en enkelt grund til, at der er kommet skimmelsvampe i en bolig. Og det er faktisk ikke så underligt. Det er nemlig ofte en kombination af husets konstruktion, vedligeholdelsen og den måde, du bruger boligen på, der skaber fugtige materialer og dermed mulighed for, at svampene breder sig.

Hvorfor skal skimmel væk?
Der er god grund til, at du skal fjerne skimmelsvampe, hvis du finder dem i din bolig. For fugtproblemer og skimmelsvampe kan være skadelige for både dit helbred og for din bolig.

Skimmel er usundt for dig
Skimmelsvampe udsender stoffer, som er usunde for mennesker. De kan give gener som træthed, åndedrætsbesvær, hovedpine, snue, kløende øjne og allergilignende symptomer.

Skimmel og din bolig
Skimmelsvampe er i sig selv ikke farlige for bygningen. Men de er et tegn på, at der gennem længere tid har været for fugtigt i din bolig. Det betyder, at der også kan være gode vækstvilkår for andre slags svampe (fx hussvamp og tømmersvamp), som kan ødelægge bygningen. Der er derfor god grund til at fjerne årsagen til skimmelsvampe hurtigst muligt og forebygge, at de kommer igen.

Sådan undgår du skimmel
Skimmelsvampe kan i de fleste tilfælde undgås, hvis du holder boligen tør og sikrer, at der er god ventilation.

Du kan holde luftfugtigheden nede i hjemmet ved at følge disse gode råd:

 • Sørg for at lufte godt ud - lav gennemtræk i boligen 5-10 minutter flere gange dagligt. Du skal være ekstra omhyggelig med udluftningen på badeværelset og i køkkenet, når du har været i bad eller laver mad.
 • Sørg altid for at bruge emhætten, når du laver mad. Tjek at udsugning og aftræk virker som det skal.
 • Hæng tøj til tørre udenfor eller brug en tørretumbler med kondensvirkning eller aftræk til det fri.
 • Hold den samme temperatur i alle rum i hjemmet. Temperaturen må ikke være lavere end 18 grader.
 • Hvis der opstår vandskade, skal du sørge for at kontakte ejendomskontoret eller din udlejer, så skaden kan blive udbedret hurtigst muligt.
 • Hold friskluftsventiler i vinduesrammer og vægge åbne, og se om aftrækskanaler og udsugningsventiler fungerer og er rene. Kontakt ejendomskontoret eller din udlejer hvis du er i tvivl.

Sådan fjerner du skimmel
Hvis der er skimmelsvampe i din bolig, skal du sørge for at få dem fjernet så hurtigt som muligt. Følg disse fem trin, når du går i kast med at udbedre skimmelproblemer.

 1. Find årsagen til skimmelsvampe i boligen
  Gå boligen grundigt igennem. Er der fx tale om vandskader, stoppede udsugningskanaler eller møbler tæt på kolde ydervægge i boligen? Sørger du for at lufte ordentligt ud mindst to gange om dagen? Husker du at bruge emhætten, når du laver mad? Tørrer du dit tøj udendørs eller i en tørretumbler med aftræk til det fri? Sørg for, at disse ting altid er i orden.
 2. Fjern årsagen
  Når du har fundet årsagen til, at der er skimmelsvampe i boligen, skal du fjerne den. Ellers vil der stadig være gode vækstvilkår for skimmelsvampe.
 3. Fjern skimmelsvampene
  Hvis skimmelsvampene kun dækker et lille areal, kan du rengøre det ramte område med Rodalon eller Klorin. Lad midlet sidde på i 20 minutter, før du vasker det af. Husk, at Klorin bleger. Dækker skimmelsvampene et større område, skal du kontakte din udlejer eller ejendomskontoret i din ejendom.
 4. Udbedring af eventuel skade
  Hvis der er sket skade på boligen på grund af skimmelsvampene, eller da du fjernede svampene, skal du sørge for at skaderne bliver repareret, så din bolig igen er i orden.
 5. Kvalitetskontrol
  Følg op! Tjek, om de fire første trin er gennemført så grundigt, at skimmelsvampene ikke kommer igen.

Kommunens tilsynspligt
Kommunen har efter Byfornyelsesloven pligt til at føre tilsyn med usunde boliger. Hvis ovenstående tiltag og eventuel dialog med udlejer ikke løser problemet, kan Ikast-Brande Kommune kontaktes med henblik på en vurdering af boligens tilstand og brug. Ikast-Brande Kommune kan kontaktes på kontaktes på
Tlf: 9960 4000 eller
E-mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.