Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvad skal du bygge

Læs om, hvad du skal være opmærksom på, når du planlægger et byggeprojekt

mursten

Det er vigtigt , at du sætter dig ind i reglerne, før du går i gang med dit byggeri.

Noget byggeri kræver byggetilladelse, andet skal anmeldes, og noget byggeri kan opføres uden tilladelse eller anmeldelse.

Et byggeprojekt skal være i overensstemmelse med byggeloven og en lang række love, for eksempel Miljøloven, Vejloven, Fredningsloven, Planloven, Skovloven, Naturbeskyttelsesloven med videre.

På din ejendom kan der være tinglyst servitutter, lokalplan, deklarationer, vejbyggelinjer med videre.

Uanset hvad du skal bygge, er byggeriet omfattet af Bygningsreglementet 2018.

Ved lovliggørelse af allerede eksisterende byggeri skal der ansøges på samme måde, som hvis byggeriet ikke var opført.

Du kan finde ud af, om din ejendom eller et bestemt område er omfattet af bestemmelser i en lokalplan eller kommuneplanramme ved at kigge på kommunens digitale kort.
Du kan læse mere om lokalplaner og kommuneplanrammer her.  

OBS: Nye regler for småhuse, pr. 1. juli 2017

Ændringen har blandt andet betydning for opførelse af sekundær bebyggelse, der har et samlet areal på højst 50 m2. Sekundær bebyggelse er garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser, drivehuse og lignende bygninger med et areal på højst 50 m2. 

Se vejledning om opførelse af småt byggeri med et samlet areal på højst 50 m2    (PDF) 

 


Har du spørgsmål til reglerne om byggeri kan du kontakte Byggeafdelingen.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.