Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Etageboliger og erhverv - nybyggeri og tilbygning

Læs om, hvad du skal være opmærksom på, når du planlægger et byggeprojekt om etageboliger og erhverv

Etageboliger og erhverv - nybyggeri og tilbygning

Du skal have en byggetilladelse fra kommunen, inden byggeriet påbegyndes.
Dette gælder også ved ombygninger og ændringer af anvendelser. 

Byggeriet skal overholde bestemmelserne i Bygningsreglementet 2018 - BR18

Du skal undersøge om der er bestemmelser i lokalplaner eller byplaner og den gældende kommuneplan, der enten skærper eller lemper kravene til f.eks. byggeriets placering på grunden.

Dispensation

Det er dit ansvar at oplyse, om det indsendte byggeprojekt kræver dispensation fra ovenstående bestemmelser.
I dispensationsansøgningen skal du begrunde, hvorfor de gældende bestemmelser ikke kan overholdes.
Inden du udarbejder et detaljeret projekt, har du mulighed for en forhåndsdialog med byggesagsafdelingen.
Derved kan du på et tidligt tidspunkt få afklaret, om byggeplanerne er mulige eller kan gøres mulige.

Ansøgning
Ansøgningen skal være skriftlig.
Den skal underskrives af ejeren og skal indeholde oplysninger om adresse og matrikelnummer.

Ansøgningen skal vedlægges: Situationsplan, afløbsplan, plantegning(er), snit- og facadetegninger, ingeniørprojekt med tekniske installationer og statiske beregninger samt redegørelse for varmeisolering og materialebeskrivelser - to eksemplarer i alt. 
Projektet skal indeholde redegørelse for alle kravene i BR18, herunder blandt andet bebyggelsesprocent, brandforhold, ventilation og isolering med videre.

Når kommunen giver en byggetilladelse, vil der blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandling.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.