Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dispensation

Her på siden kan du læse om, hvordan du søger om dispensation til et byggeprojekt

ByggeprojektDer kan gives dispensation fra bestemmelserne i bygningsreglementerne, lokalplaner og byplaner, når det skønnes foreneligt med de hensyn, som ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

Dispensation er altid en individuel vurdering, idet der ikke kan gives generelle dispensationer.

Hvis du får dispensationen, kan denne først benyttes, når der er givet en byggetilladelse.

Det er dit ansvar at oplyse, om det indsendte byggeprojekt kræver dispensation fra de gældende bestemmelser.

Ansøgning om dispensation
Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for hvilke bestemmelser, der søges dispensation fra og en begrundelse for, hvorfor de ikke kan overholdes

For at få en dispensation skal du sende en skriftlig ansøgning, underskrevet af ansøger og af ejer af ejendommen. Ansøgningen sendes til Byggeafdelingen. For at ansøgningen er fuldt belyst, skal der vedlægges tegninger i målforhold, (f.eks. ved dispensation for det skrå højdegrænseplan m.v.).

Sagsforløbet ved dispensationer
Når Ikast-Brande Kommune har modtaget din ansøgning, vurderer vi, om ansøgningen skal sendes ud til naboorientering og eventuel til høring ved andre eksterne myndigheder.

Naboorientering
Der skal oftest foretages en naboorientering i forbindelse med en dispensationsansøgning. Ved en naboorientering er der en svarfrist på 14 dage. Eventuelle bemærkninger vil indgå i den efterfølgende sagsbehandling. Herefter vil ansøgningen blive behandlet administrativt eller politisk af Teknik- og Miljøudvalget.

Politisk behandling i Teknik - og Miljøudvalget
Skal sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, vil det ske på de møder, der er fastsat i mødekalenderen.
En ansøgning, der skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget, skal være modtaget af Byggeafdelingen i god tid før mødets afholdes. Kontakt eventuelt Byggeafdelingen for at få aftalt tidsfrist.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.