Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Arealberegning/ bebyggelsesprocent

Vi har samlet ofte stillede spørgsmål om arealberegning og bebyggelsesprocent på siden her

Bebyggelsesprocenten angiver, hvor stor en andel af grunden, som er bebygget.

Udregning
Du udregner bebyggelsesprocenten ved at dividere det samlede etageareal med grundens samlede areal og gange tallet med 100. 

Etagearealet beregnes ved sammenlægning af bruttoarealerne af samtlige etager, herunder kælde og udnyttelige tagetager med videre
Bruttoarealet er arealet af bygningen målt udvendigt.

Udregning af kælderareal
Den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen, tæller ikke med i etagearealet.

Udregning af tagetageareal

Til bruttoarealet af en udnyttelig tagetage medregnes arealet i det vandret plan 1,5 meter over færdigt gulv til skæring med tagbeklædningens udvendige side.             

Udregning af areal til hems
Hemse med et gulv areal under 4,5 m² tæller ikke med i etagearealet.
Arealet af en hems måles i det vandrette plan 1,5 meter over færdigt gulv til skæring med tagbeklædningens og gavlenes udvendige side.  Er hemsens areal over 4,5m2, er den at betragte som en indskudt etage hvor der gælder andre regler.
 
Ved enfamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse tæller de første 35/50 m2 af garager, carporte, udhuse, drivhuse, skure, åbne overdækninger, med videre, ikke med til bebyggelsesprocenten.

Ved overdækninger uden begrænsede ydervægge måles arealet efter tagfladen.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.