Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

'Pulje til Landsbyfornyelse'

Her på siden kan du læse om, hvad du kan få tilskud til, hvis du ønsker at nedrive eller istandsætte en nedslidt eller faldefærdig bygning. Du finder information om, hvordan kommunens boliggruppe prioriterer pengene i 'Pulje til Landsbyfornyelse', og hvordan du kan søge om tilskud fra puljen.

Faldefærdig bygning

Ikast-Brande Kommune råder i 2014 over i alt 2,5 mio. kr. i "Pulje til Landsbyfornyelse". Pengene skal bruges til at nedrive eller istandsætte nedslidte og faldefærdige boliger og erhvervsbygninger i landsbyer med under 3.000 indbyggere, og til boliger og stuehuse i det åbne land.

INDHOLD:

Højt prioriterede aktiviteter
Prioriterede aktiviteter
Lavt prioriterede aktiviteter
Andre aktiviteter
Det kan du IKKE få tilskud til
Betingelser for at få tilskud
Sådan søger du tilskud fra 'Pulje til Landsbyfornyelse'
Relevante links
Kontakt

Højt prioriterede aktiviteter:

 • Nedrivning af nedslidte og faldefærdige boliger, uanset om det er ejer, andels- eller private lejeboliger. Nedrivningen skal ske, fordi bygningen er i fysisk dårlig tilstand.
 • Nedrivning af nedslidte og faldefærdige bygninger til erhverv i byer med under 3.000 indbyggere. Det kan for eksempel være gamle værksteder, butikker osv. Erhvervet skal være ophørt.

Forudsætning for tilskud: Kommunen betaler hele udgiften til at rive bygningen ned. Til gengæld vil kommunen selv udpege en håndværker til at stå for arbejdet. Det sker ved at sætte opgaven i udbud.

Prioriterede aktiviteter:

 • Istandsætte nedslidte private lejeboliger
 • Istandsætte nedslidte private andels- og ejerboliger, som ejer eller andelshaver bor i.

Forudsætning for tilskud: Bygningen skal være opført før 1950 eller have væsentlige mangler som for eksempel bad, isolering osv. eller være brandfarlig eller sundhedsskadelig at bo i.

Boliggruppen vurderer hver enkelt ansøgning individuelt. Det sker for at kunne fremme forbedringer af bygninger, der enten er markante for byen eller værd at bevare for eksempel på grund af arkitektur eller historie.
   

Lavt prioriterede aktiviteter:

 • Udvendig isolering af erhvervsdelen i bygninger, der indeholder både bolig og erhverv
 • Ombygning af privat erhvervsbygning til lejeboliger, hvor erhvervet er ophørt.

Boliggruppen vurderer hver enkelt ansøgning individuelt.
  

Andre aktiviteter:

 • Istandsætte forsamlingshuse og bygninger med lignende funktion, hvor borgerne kan præsentere en god idé for brugen af huset.
 • Fjerne skrot og affald omkring boliger
 • Kommunen kan opkøbe faldefærdige ejendomme for at få dem sat i stand eller revet ned.

Pengene fra puljen kan også gå til en række andre aktiviteter, hvor formålet er at forny landsbyen. Boliggruppen vurderer hver ansøgning individuelt.
  

Det kan du IKKE få tilskud til:

Man kan ikke opnå tilskud til at fjerne eller istandsætte erhvervs- og landbrugsbygninger, med mindre de er opført i byer med under 3.000 indbyggere.

Man kan ikke opnå tilskud til at nedrive eller istandsætte ejendomme, som har status som fritids- eller sommerbolig.
  

Betingelser for at få tilskud:

 • Du må ikke begynde arbejdet, før du har tilsagn om tilskud fra kommunen
 • En momsregistreret håndværker skal udføre arbejdet
 • Du skal indhente tilbud på arbejdet, som kommunen skal godkende
 • >Den, der kommer med det laveste bud, skal udføre arbejdet

Hvis du skal istandsætte bygningen, har kommunen ret til at stille særlige krav til arkitektur, hensyn til miljøet eller til, hvordan arbejdet skal udføres.
  

Sådan søger du tilskud fra 'Pulje til Landsbyfornyelse':

Send en kort beskrivelse af, hvad du ønsker tilskud til

En medarbejder fra kommunen kontakter dig, og sammen finder I ud af, hvilke oplysninger der er nødvendige, for at boliggruppen kan vurdere dit projekt. Medarbejderen hjælper dig med at fremskaffe de nødvendige oplysninger om bygningen og fortæller, hvad du selv skal gøre.
  

Relevante links:

 Kontakt:

Projektleder Erik H. Petersen, e-mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk, tlf. 99 60 40 00.

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.