Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

BDFL i Ikast-Brande

Målet er at mobilisere Danmark til mere fysisk aktivitet - og med kommunerne i hånden har vi en direkte vej til borgernes hverdag i stort set alle livssituationer. Derfor er kommunesamarbejdet helt afgørende i Bevæg dig for livet.

DIF og DGI er sammen om indsatsen 'Bevæg dig for livet - Kommuner' med et fælles fokus på at iværksætte en ambitiøs og omfattende kampagne i samarbejde med kommunerne i Danmark.

Begge organisationer samarbejder allerede med kommunerne om en lang række projekter, og et af målene med den nye indsats er at sikre et samlet overblik over relevante tilbud i DIFspecialforbundeneDGI og landsdelsforeningerne.

DIF og DGI vil opfordre kommunerne til at adoptere visionen. Det kan ske ad to spor:

  • Kommunerne kan intensivere nuværende samarbejder med specialforbund og landsdelsforeninger med henvisning til visionen. Disse samarbejder kan udgøre støre eller mindre samarbejdsprojekter i én eller flere forvaltninger

  • Kommunen kan blive Visionskommune, hvilket indebærer, at der indgås en ambitiøs aftale med konkrete initiativer på tværs af kommunens forvaltninger.

Specifikt vil DIF og DGI de næste 3 år fra 2017-2019 lave et samarbejde med minimum15 Visionskommuner, som skal gå forrest og fungere som inspiration for, hvordan der konkret kan arbejdes med visionen i en kommunal kontekst. For at afprøve og udvikle modellen udvælges der 2 pilotkommuner 2016

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet.

Åben visionsaftalen for Ikast-Brande Kommune 2017-2022.

Med udgangspunkt i den enkelte kommune arbejder vi med at gøre flere borgere idrætsaktive gennem en række indsatser overfor de målgrupper og de arenaer, som i dag er præget af inaktivitet.

Målgrupperne og arenaerne identificeres gennem relevante data fra den enkelte kommune, så de enkelte indsatser er baseret på et solidt og velunderbygget vidensgrundlag, hvor indsatserne kan gøres målbare og løbende kan justeres for at sikre den nødvendige effekt.

Der er tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder, hvilket betyder at arbejdet skal være forankret centralt i kommunen. Det kræver også at der er en bred politisk opbakning bag politiker, strategier og indsatser.

Der vil minimum skulle laves indsatser inden for følgende forvaltningsområder:

  • Kultur og fritid
  • Børn og unge
  • Sundhed og ældre
  • Socialområdet
  • Planlægning, teknik og miljø

En Visionskommune-aftale løber over min. 5 år.

Ikast-Brande Kommune har med 'Strategi2020' sat en ambitiøs kurs for kommunens arbejde - bl.a. strategiens vision 4: Sportskommune. Denne vision er grundlaget for kommunens involvering i 'Bevæg dig for livet'-aftalen.

Vision 4: Sportskommune lyder således:

"Ikast-Brande Kommune er kendt som en attraktiv sports- og bosætningskommune, hvor borgerne lever længe, sundt og aktivt. Ikast-Brande Kommunes unikke campusmiljø har i 2020 manifesteret sig som Danmarks absolut stærkeste".

Udvalget vil fokusere på, og er ansvarlige for, at realisere mål 4.1 og 4.2, som er, at:

  • fremme og brande et campusmiljø med sport og uddannelse
  • 85 % af kommunens borgere af fysisk aktive i 2020

Læs mere om § 17.4-udvalgets organisering, arbejdsform og opgaver

Læs Ikast-Brande Kommunes Strategi2020

Referater Bilag 
17. august 2016 17. august 2016  
7. januar 2016 7. januar 2016     
26. maj 2015  
27. oktober 2014    

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.