Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Beredskab og akut hjælp

Her får du informationer om, hvad du som borger kan gøre, hvis du får brug for akut hjælp eller du opdager skader på kommunens veje og bygninger.

Brand og Redning MidtVest tager sig af brand og redningsopgaver i kommunen.

Redningsberedskabets primære opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer.

Har du Akut brug for hjælp til: ambulance, brand, politi eller miljøuheld: - Tast 1-1-2 herunder også akutte forureninger og oversvømmelser hvor mennesker eller dyr er i fare.

Herudover forebygger Brand & Redning MidtVest bl.a. brand og ulykker, foretager brandsyn og godkender midlertidige overnatninger samt en række andre funktioner, se mere på deres hjemmeside.

Kontakt
Brand & Redning MidtVest
H P Hansens Vej 112
7400 Herning
Telefon 96 28 11 12
mail: post@brmv.dk

Link www.brmv.dk

Døde dyr på veje og stier skal du ringe til Falck 70102030

Skader på kommunens bygninger og veje: 
Har du opdaget skader på kommunens bygninger og veje herunder:

  • væltede træer og trafikfarlige genstande på kommunale veje
  • Skader på kommunens bygninger
  • Pludselig opståede huller i veje eller ituslåede kloakdæksler
  • Oversvømmelse på kommunale veje og kommunale bygninger
  • Vand, indbrud, hærværk, nedfaldne eller sammenstyrtede genstande på kommunale ejendomme

kan du kontakte kommunens omstilling på hovednummeret du ser i bunden af denne side.

Udenfor administrationens åbningstid kan du ringe til vagttelefonen på 97 18 08 09. Vagttelefonen bemandes af medarbejdere fra Falck.


Vagttelefonen er ikke en nødtelefon.
Hvis der er behov for akut hjælp ved ulykke, pludselig og alvorlig sygdom, brand, forurening og hjælp fra politiet - tast 1-1-2.

I forbindelse med den forhøjede vandstand i åer og vandløb er der etableret mulighed for afhentning af sandsække 
Her kan du hente sandsække - sikring af dit hus imod meget regn.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.