Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sådan fører vi tilsyn

TiIlsynet har til opgave, at kontrollere, at de leverede ydelser er i overensstemmelse med de visiterede ydelser.

Tilsyn på plejeboliger

Der udføres minimum et uanmeldt tilsyn hvert år på alle kommunens plejeboliger.

Tilsynet har til opgave at sikre de kommunale opgaver efter §83 og §86 (hjemmehjælp og træning) løses i overensstemmelse med de afgørelser kommunen har truffet.

Ved tilsynet indgår der desuden et læringsperspektiv, som kan medvirke til kvalitetes- og udviklingssikring på området.

Ved tilsynet tales der blandt andet med beboerne , plejepersonaler fra forskellige faggrupper og eventuelt med ledelsen.

Desuden besøges boligdelen, såfremt beboerne giver samtykke og stedets lokaler og faciliteter besigtiges.

I Ikast-Brande kommune udføres tilsynsbesøgene af tilsynskonsulenter fra Visitations- og Myndighedsafdelingen

På tilbudsportalen findes tilsynskonklusionerne fra sidste års tilsynsbesøg

 

Tilsyn vedrørende, personlig pleje og praktisk hjælp som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. 

Der udføres tilsyn hvert andet år. Tilsynene udføres i forbindelse med revisitation af den bevilgede hjælp af en visitator fra Visitations- og Myndighedsafdelingen

Tilsynet har til opgave at sikre at borgere, der er visiteret til hjemmehjælp efter servicelovens §83, modtager den rette hjælp ud fra borgerens aktuelle behov.

Ved besøget af visitator udfyldes et spørgeskema i samarbejde med borgeren. Dette skema beskriver borgerens oplevelse af den leverede hjælp samt visitators observationer i hjemmet.

Der udarbejdes en gang årligt en tilsynskonklusion. Konklusionerne sendes til politisk behandling og til samtlige leverandører

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.