Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pasning af nærtstående med handicap og alvorlig sygdom

En person med tilknytning til arbejdsmarkedet, som ønsker at passe nærtstående - med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk, langvarig eller uhelbredelig lidelse - i hjemmet, kan ansættes af kommunen.

 

Pasning af alvorligt syge og døende

Pasning af nærtstående med handicap og alvorlig sygdomPasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom - jf. Servicelovens § 118. 

Ansættelsesperioden er op til 6 måneder, dog med mulighed for forlængelse med 3 måneder.

Nærtstående er ægtefælle, samlever, børn eller forældre og andre med en så tæt tilknytning, at det er nærliggende, at pasningen og omsorgen varetages af den pågældende.

Betingelsen er, at alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.