Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Midlertidige ophold

Midlertidige pladser er til borgere som venter på en plejebolig/ældrebolig

 

Borgere, der venter på en plejebolig/ældrebolig i en midlertidig plads(aflastningsplads), kan i ventetiden flyttes til en venteplads på et andet plejecenter eller udskrives til egen bolig. Dette for at midlertidige pladser, hvor der er træningsmulighed, kan prioriteres til borgere med behov for træning.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.