Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Madservice

Ydes til borgere som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre opgaven. Ikast-Brande kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte.

Lovgrundlag
Lov om social service § 83

Formål
At hjælp og støtte tager udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsevne og ydes på en måde, der hjælper den enkelte til at klare mest muligt selv.
At samarbejdet med borgeren skal ske i gensidig respekt og tillid.

Hvem kan få - betingelser/kriterier
Borgere som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre opgaven.
Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til Ikast-Brande Kommunes visitatorer.
Daglig træffetid på hverdage fra kl. 8.30 til 10.00 på tlf. 9960 3140.

Afgørelse om tildeling af hjælp
Visitation til madservice sker efter en faglig og individuel vurdering af Ikast-Brande kommunes visitatorer.
Vurderingen sker ved samtale evt telefonisk.

Levering af hjælpen
Ikast-Brande kommunes køkkenområde.
Private leverandører af madservice, der er godkendte og har indgået aftale med Ikast-Brande kommune.

Klage og ankemuligheder
Hvis borgeren er utilfreds med madservice, kan der rettes henvendelse til :
-leverandøren
-visitator i Visitations- og myndighedsafdelingen
-visitationschefen

Eller indsende en skriftlig klage til:
Ikast-Brande kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.