Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kørsel

Handicapkørsel

 

Området vedrørende visitation til handicapkørsel er fysisk placeret på administrationen i Brande i Visitation- og Myndighedsafdelingen.

Ordningen er en transportordning for svært bevægelseshæmmede personer over 18 år, der som følge af deres bevægelses-handicap har behov for hjælpemidler og som følge deraf ikke kan benytte den almindelige offentlige transport - selv om transportmidlet måtte være handicapvenligt indrettet.

Ved svært bevægelseshæmmede forstås kørestolsbrugere og personer, der bruger ganghjælpemidler som krykstokke, gangbukke, rollatorer og lignende. Byrådet for Ikast-Brande Kommune har desuden besluttet at blinde/meget dårligt seende
kan optages i ordningen, såfremt de opfylder de betingelser, som Dansk Blindesamfund benytter til optagelse.

Bestemmelsen omfatter kørsel til sociale aktiviteter og fritidsformål og som noget ganske nyt også til lægeordineret ridning, svømning, fysioterapi, kiropraktor, psykolog, fodlæge og tandlæge mv.

 

Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.