Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Praktisk hjælp

Praktisk hjælp tildeles ud fra en individuel faglig vurdering som tager udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare og hvilken betydning den praktiske hjælp har for borgeren.

Lovgrundlag - Praktisk bistand

Lov om Social Service §83 - §86, §88 - §94 og §161

Formålet med hjemmehjælpen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Hvem kan få - betingelser/kriterier

• Borgere som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan varetage nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

• Borgere, der ikke har en sambo (herunder hjemmeboende børn), der kan udføre de praktiske opgaver.

• Borgere hvor ægtefælle/pårørende har behov for afløsning eller aflastning.

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til Ikast-Brande Kommunes visitatorer. Daglig træffetid fra kl. 8.30 til 10.00 

Afgørelse om tildeling af hjælp

Hovedreglen er at visitator kommer i eget hjem for at foretage vurderingen. Ud fra dette bevilges hjælpens omfang, og der gives en skriftlig afgørelse.

Levering af hjælp

• Ikast-Brande Kommunes hjemmepleje.

• Private leverandør, der har indgået aftale med Ikast-Brande kommune.

• Borgeren kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Personen skal være godkendt af og ansættes af Ikast-Brande kommune.

Klage og ankemuligheder
Hvis borgeren er utilfreds med afgørelsen om hjælp, kan der sendes en skriftlig klage til Ikast-Brande Kommune, Visitations- og Myndighedsafdelingen, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast.

Hvis borgeren er utilfreds med udførelsen af hjælpen, kan der rettes henvendelse til leverandøren eller til Kommunens visitatorer.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.