Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Personlig pleje

Ydes til borgere som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan varetage nødvendig personlig hjælp og pleje.

Lovgrundlag
Lov om social service § 83 - §95 og 161

Formål
At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Hvem kan få - betingelser/kriterier
Borgere som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan varetage nødvendig personlig hjælp og pleje.

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til Ikast-Brande Kommunes visitatorer
Daglig træffetid fra kl. 8.30 til 10.00

Afgørelse om tildeling af hjælp
Hjælpen tildeles ud fra en individuel faglig vurdering som tager udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare, og hvilken betydning den personlige hjælp og pleje har for borgeren.
Hovedreglen er at visitator kommer i borgerens eget hjem for at foretage vurderingen. Ud fra dette bevilges hjælpens omfang og der gives en skriftlig afgørelse.

Levering af hjælpen
Ikast-Brande kommunes hjemmepleje.
Private leverandør, der har indgået aftale med Ikast-Brande kommune.
Borgeren kan vælge forskellige leverandør til henholdsvis personlig og praktisk hjælp.
Borgeren kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne.  Personen skal være godkendt af og ansættes af Ikast-Brande kommune.

Klage og ankemuligheder
Hvis borgeren er utilfreds med afgørelsen om hjælp, kan der sendes en skriftlig klage til Ikast-Brande Kommune, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast.              

Hvis borgeren er utilfreds med udførelsen af hjælpen, kan der rettes henvendelse til leverandøren eller til kommunens visitatorer

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.