Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjemmehjælp

Formålet med hjemmehjælpen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

 

Hjemmehjælpen kan tage form af:

• Praktisk bistand til varetagelse af de nødvendige praktiske opgaver i hjemmet
• Personlig pleje

Hjælpen tildeles ud fra en individuel faglig vurdering som tager udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare, og hvilken betydning den personlige pleje og praktiske bistand har for borgeren.

Hovedreglen er, at visitator kommer i borgerens eget hjem for at foretage vurderingen. Ud fra dette bevilges hjælpens omfang, og der gives en skriftlig afgørelse.

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til Ikast-Brande Kommunes visitatorer
Daglig træffetid fra kl. 8.30 til 10.00 på tlf. nr. 9960 3140

Hvis du er visiteret til hjemmehjælp har du mulighed for at vælge mellem de godkendte leverandører af hjemmehjælp i Ikast-Brande Kommune

Liste med leverandør-oversigt findes i boksen til højre.

 

 

Hjemmeplejen Ikast-Brande Kommune 

Er du interesseret i at vide mere om Ikast-Brande Kommunes hjemmepleje, så kan du finde Hjemmeplejens egen hjemmeside her

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.