Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg

Her kan du se kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg

Resultat mål

 • Borgeren oplever at være hovedaktør i forløbet og tager ansvar for eget liv i den grad, han/hun er i stand til
 • Alle borgere, som er omfattet af loven og som ønsker det, skal modtage tilbud om forebyggende hjemmebesøg 1 gang årligt
 • Den forebyggende indsats hos den enkelte borger revideres løbende

Ydelsens målgruppe
Borgere, der er fyldt 75 år.
Undtaget er borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp efter lov om social service § 83

Afgørelse om tildeling af hjælp

 • Borgerne i målgruppen vurderer selv, om de har behov for besøgene
 • Visitatorer i Visitations - og myndighedsafdelingen kan visitere borgere, som modtager praktisk og personlig pleje, til forebyggende besøg
 • Forebyggende medarbejdere kontakter borgeren ved ægtefælles død

Levering af hjælpen
Første besøg tilbydes i den måned borgeren fylder 75 år.

Hvem udfører opgaven
Forebyggende medarbejdere med erfaring og uddannelse inden for sundhedsfremme og forebyggelse.
De forebyggende medarbejdere samarbejder med andre sundhedspersoner og involverer andre parter i den forebyggende og sundhedsfremmende indsats.

Klage og ankemuligheder
Hvis borgeren er utilfreds med de forebyggende hjemmebesøg kan der rettes henvendelse til:

 • Forebyggende medarbejdere
 • Lederen af ordningen
 • Visitations - og Myndighedsafdelingen
 • Ældrechefen
 • Embedslægen

Lovgrundlag
Lov om Social Service § 79 a, sidste lovændring pr. 1/7 2010.

Kontaktinformation
Telefontid til forebyggende medarbejdere mandag - torsdag kl. 8.00 - 9.00  til:

Ikast området: tlf. 9960 4794

Nørre Snede området: tlf. 9960 3156

Brande området: tlf. 9960 3157

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 

Tlf: 9960 4000
Fax:9960 4040

E-mail: post@ikast-brande.dk 
Sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk 
Se hvordan du sender sikker post
 

Brande administrationsbygning

Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

I stedet for at ringe eller vente i BorgerService, kan du nu chatte med en medarbejder. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger. I så fald stiller vi dig videre til den rette sagsbehandler.