Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forebyggende hjemmebesøg

er et tilbud til borgere, der er fyldt 65 år.

Seniorpar på cykel

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om et besøg i dit hjem på ca. en time. Det er en samtale med dig om de emner, du har mest brug for at drøfte. Det kan f.eks. være:

 • at drøfte emner, der har betydning for helbred og trivsel
 • at få talt om glæder og vanskeligheder ved at blive ældre
 • at drøfte dagligdagen og få inspiration til at gøre den lettere
 • at få hjælp til løsning problemer af helbredsmæssig, social eller praktisk karakter

Hvem tilbydes et forebyggende hjemmebesøg?

 • Borgere, der er fyldt 80 år, tilbydes et besøg en gang om året
 • Borgere, der er 75 år, tilbydes et besøg i deres fyldte 75. år
 • Borgere mellem 65 og 79 år tilbydes besøg, såfremt de er i særlig risiko for nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Det kan være borgere:
  • Der har mistet en ægtefælle eller samlever
  • Der er udskrevet efter rehabiliteringsophold og klarer sig uden hjælp
  • Der henvises fra interne og eksterne samarbejdspartnere
  • Der har givet anledning til bekymring hos andre.

Borgere i målgruppen kan altid henvende sig og ønske et besøg.

Borgere, der får hjemmehjælp (praktisk og personlig hjælp), tilbydes som udgangspunkt ikke forebyggende hjemmebesøg.

Der udsendes besked med dato og tidspunkt for besøg. Brevet sendes til din digitale postkasse eller med postbuddet, hvis du er fritaget for digital post. Det er frivilligt, om du ønsker at tage imod tilbuddet om besøg.

Husk at melde afbud.              

Hvis du siger nej tak til at få besøg, kan du til enhver tid kontakte os for råd og vejledning eller aftale et forebyggende hjemmebesøg.

Informationsmøder - afholdes en gang årligt i februar - marts måned. 
Informationsmødet er for alle seniorer fra 65 år og op. På mødet fortælles om de forskellige muligheder og tilbud, du kan benytte dig af. Mødet arrangeres sammen med de lokale Aktivitetsråd. I mødet deltager forskellige kommunale og lokale aktører. Møderne annonceres i Focus og på kommunens hjemmeside.

Hvem kommer på besøg?
En forebyggende medarbejder, der har en sundhedsfaglig uddannelse. Medarbejderen har tavshedspligt og i forbindelse med besøget gøres enkelte notater til brug ved efterfølgende besøg.

Mulighed for indflydelse
Det er frivilligt om du vil være med i ordningen. Du kan når som helst melde dig ud af ordningen og melde dig ind igen.

Kontakt til de forebyggende medarbejdere via mail eller i telefontiden mandag - torsdag kl. 8.00 - 9.00:

Ikast området tlf.: 9960 4794

Lotte Andersen, e-mail:loand@ikast-brande.dk og
Mette Bækhøj, e-mail: meaba@ikast-brande.dk 

Brande området tlf.: 9960 3157
Lis Arvad Jensen, e-mail: lijen@ikast-brande.dk 

Nørre Snede området tlf.: 9960 3156
Bente Damgrem Nielsen, e-mail dbnie@ikast-brande.dk

Lovgrundlag: Forebyggende hjemmebesøg er beskrevet i Lov om Social Service § 79a. Sidst ændret 1/1 2016.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.