Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pårørende

Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det ikke kun den sygdomsramte, men hele familien og omgangskredsen. Pårørende sidder ofte inde med en stor viden om det liv, personen har levet og yder en stor og vigtig indsats. Samtidig har pårørende et stort behov for støtte og opbakning i forhold til rollen som omsorgsgiver. Demens er stadig et tabu for mange, og pårørende kan derfor ofte føle sig ensomme.

Ikast-Brande Kommune ønsker:

  • at nedbryde tabuet om demens
  • at pårørende får kendskab til sygdommens udvikling, og hvordan de bedst muligt kan yde omsorg
  • at anerkende de pårørende
  • at pårørende inddrages aktivt og får støtte til livet som pårørende
  • at pårørende oplever støtte til at træffe beslutninger for den sygdomsramte, herunder oprettelse af fremtidsfuldmagt og evt. værgemål
  • at pårørende kan møde ligestillede og hente erfaring og trøst

Vi oplever pårørende som betydningsfulde samarbejdspartnere og værdsætter pårørendes medvirken til "det gode liv" for borgeren. Du kan læse Ikast-Brande Kommunes pårørendepolitik her

Ikast-Brande Kommunes tilbyder støtte og vejledning til pårørende, læs mere i fanerne her under:

Et tilbud til dig, som har brug for viden og værktøjer til at få dagligdagen til at fungere bedst muligt, når der er hukommelsesproblemer i familien.

Ikast-Brande Kommune tilbyder pårørendegrupper ved pårørendekonsulent Alis Nielsen.

 

Pårørendekonsulet Alis Nielsen
Tlf.: 22667838
Mail: alini@ikast-brande.dk

Pårørendekursus er et tilbud, der er med til at styrke pårørende til demens. Pårørendekursus er et forløb over 2 aftener, hvor pårørende får viden omkring demens, sorg og krisereaktioner, samvær med demente samt kommunikation. 

På pårørendekursus er der mulighed for samvær med ligesindede og der sættes fokus på pårørendes rolle som omsorgsgivere for nærtstående demensramte.

 

Nye datoer for Pårørendekursus vil blive meldt ud snarest muligt.

 

Lær at tackle hverdagen som pårørende er et kursus for dig, som er pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse.

Kurset følger et fast program og foregår over 8 mødegange af 2 ½ timer pr. gang. På kurset får du inspiration og redskaber til

  • at tackle de problemer og udfordringer, der ofte følger med når man er pårørende, som f.eks: Dårlig samvittighed, manglende overskud, følelsen af isolation og samarbejde med sundhedsvæsenet
  • Dele tanker og erfaringer i et frirum med andre, som er i en tilsvarende situation

Læs mere om kurset i pjecen her

Ved yderlige spørgsmål kontakt:
Forløbskoordinator Maria Skovdal Alstrup
Tlf.: 51733109
Mail: masal@ikast-brande.dk

 

Ikast-Brande Kommunes pårørendekonsulent tilbyder samtaler med pårørende eller/og demente. Samtalen tilrettelægges efter jeres behov, men kan komme ind de udfordringer, der er opstået efter sygdommen indtraf. Pårørendekonsulenten kan også være behjælpelig med at henvise til relevante tilbud i kommunen.

Ønsker du en samtale eller vil du gerne vide mere, så kontakt:
Pårørendekonsulet Alis Nielsen
Tlf.: 22667838
Mail: alini@ikast-brande.dk

En fuldmagt kan vær en stor hjælp, hvis en du kender bliver dement, og du som pårørende skal hjælpe og handle på den dementes vegne.

Du kan læse mere omkring fuldmagter og værgemål her:

Ældresagen - fuldmagter og værgemål

Videnscenter for Demens - fuldmagter

 

 

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte:

Pårørendekonsulent Alis Nielsen
Tlf.: 2266 7838
Mail: alini@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.