Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Plejeboliger

Ikast-Brande Kommunes definition af plejebolig: Sammenbygget almen ældrebolig med tilknyttet fællesarealer. Der er personale i bebyggelsen døgnet rundt.

Hvad er en plejebolig?
I Ikast-Brande Kommune forstås plejeboliger som sammenbyggede almene ældreboliger med tilknyttede fællesarealer, hvor der er personale i bebyggelsen døgnet rundt. Boligerne og fællesarealerne varierer i størrelse og indretning.

For plejeboligerne gælder det desuden, at:

 • Der er døgnforplejning.
 • Det er muligt at købe ydelser som forplejning og tøjvask.
 • Der er mulighed for at deltage i aktiviteter/socialt samvær. 
 • Den enkelte borger tilbydes hjælp til praktisk hjælp og personlig pleje, efter en konkret og individuel vurdering i henhold til kommunens kvalitetsstandarder.

De almindelige plejeboliger er beliggende følgende steder:

 • Bøgildlund, Ikast (afløser Frisenborgparken, Ikast)
 • Rolighedsparken, Ikast
 • Kærmindeparken, Bording
 • Engparken, Brande
 • Solbakken, Ejstrupholm
 • Østervang, Klovborg

Derudover har man også mulighed for at ønske at bo på friplejehjemmet Grønneparken, som er beliggende i Ikast.

Ikast-Brande Kommune råder desuden over plejeboliger til borgere med behov for særlig indsats i forhold til demens.

Disse boliger er beliggende i:

 • Ikast, Højris have
 • Bording, Kærmindeparken
 • Klovborg, Østervang

Kriterier for at blive godkendt til en plejebolig:
Når der skal vurderes, om en ansøger kan blive godkendt til en plejebolig, er der nogle kriterier som skal opfyldes. Der lægges bl.a. vægt på, at:

 • Ansøgeren er på grund af den fysiske eller psykiske tilstand sammenholdt med den sociale situation, ude af stand til eller har meget vanskeligt ved at klare sig i egen bolig.
 • Ansøgerens fysiske funktionsevne er nedsat i væsentlig grad, og der er behov for hjælp til personlige og praktiske gøremål hen over hele døgnet.
 • Ansøgerens psykiske funktionsevne er nedsat i væsentlig grad, og der er behov for guiding eller hjælp til at strukturere personlige og praktiske gøremål hen over hele døgnet.
 • Ansøgeren har behov for tilstedeværelse af plejepersonale i bebyggelsen ift. guiding/tilsyn/observation.
 • Ansøgeren har et omfattende behov for hjælp til f.eks. pleje, forflytninger, måltider.
 • Ansøgeren ikke kan tilbydes relevant pleje og praktisk hjælp i eget hjem, selvom der sættes ind med hjælpeforanstaltninger som f.eks. hjælpemidler, nødkald, hjemmepleje, sygepleje og daghjem.

For borgere med behov for særlig indsats i forhold til demens gælder endvidere:
Ansøgere, der har demensdiagnose, som opfylder ovenstående kriterier, og har meget vanskelig ved at fungere i et almindeligt plejeboligmiljø.

 • Ansøgeren har svært ved samvær med andre.
 • Ansøgeren kan være motorisk urolig og kan være til fare for sig selv i og uden for hjemmet.
 • Ansøgeren kan have svært ved at samarbejde.
 • Ansøgeren har uforudsigelig adfærd.

Ved ansøgning fra ægtepar:
Hvis ansøgeren opfylder kriterierne for en bolig, ægtefællen er rask, og ægtefællerne ønsker at bo sammen på plejecenter, vil dette så vidt muligt blive tilgodeset ved tildeling af en bolig.

I tilfælde, hvor der ikke kan tilbydes en plejebolig, hvor begge parter kan bo sammen, kan der blive tale om at parret får tilbud om 2 separate boliger på samme plejecenter. 

Plejeboliggarantien
Borgere, som ønsker at stå på venteliste til samtlige plejeboliger i Ikast-Brande Kommune, er omfattet af plejeboliggarantien, og skal derfor have tilbudt en bolig inden for 2 mdr.

  

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.