Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Boliger

Her kan du se definitionen af de forskellige boligtyper, der kan visiteres til, samt kriterierne for at blive visiteret hertil.

Ikast-Brande Kommune råder over følgende boligtyper:

 

Klik her for at se en oversigt over boliger og plejehjem

 

Om kriterierne for tildeling af bolig

Ansøgning

Ansøgning om en bolig sker ved henvendelse til Visitations- og Myndighedsafdelingen, Centerparken 1, 7330 Brande tlf. 99 60 31 40.

Ægtepar

Hvis kun den ene ægtefælle opfylder kriterierne for en bolig, og ægtefællerne ønsker at bo sammen, vil dette så vidt muligt blive tilgodeset ved tildeling af en bolig.

Boligerne

Alle boligerne er lejeboliger. Der betales indskud og husleje. Det er muligt at søge boligstøtte via Udbetaling Danmark/borger.dk

Tildeling af bolig

Ved tildeling af en bolig, vil den ansøger som har det største behov få tilbudt boligen, uanset hvor længe vedkommende har stået på ventelisten. Hvis det er muligt, tages der hensyn til ansøgerens ønske om at bo et bestemt sted.

Hvis ansøgeren ikke ønsker at modtage en bolig, som vedkommende har ønsket at blive skrevet op til, vil ansøgeren udgå fra ventelisten.

Tryghedsbolig

Borgere, som ikke opfylder betingelserne, for godkendelse til en ældrebolig, men som har behov for at skifte bolig, for at bevare trygheden i hverdagen, kan optages på listen til en tryghedsbolig.

Når en ældrebolig har været klar til udlejning i 2 mdr., og der ikke er godkendte borgere på ventelisten kan boligen udlejes som en tryghedsbolig.

Hvis der i en specifik bebyggelse (f.eks. på Skolestien eller på Bavnehøj) er mere end en bolig klar til udlejning, og der ikke er godkendte borgere på ventelisten, vil der være frit valg mellem lejlighederne, når blot den ene har været klar til udlejning i 2 mdr. 

Tildeling af en tryghedsbolig foregår efter samme principper, som tildeling af en ældre bolig.  

Akut behov for en anden bolig

Når en ansøgers tilstand forværres i en sådan grad, at vedkommende ikke kan udskrives fra sygehus eller aflastningsophold til nuværende bolig, tilbydes ansøgeren den først mulige egnede bolig. Borgeren forventes at tage mod dette tilbud.

Frit valg af bolig

Alle ansøgere, som er  godkent til en plejebolig eller en ældrebolig har ret til at vælge at søge bolig i en anden kommune. Det er dog en betingelse at ansøgeren kan godkendes både i fraflytnings- og tilflytningskommunen.

Ansøgere, som bor i Ikast-Brande Kommune skal søge om godkendelse i Visitaions- og Myndighedsafdelingen, som sørger for at sende ansøgningen videre til den kommune hvor borgeren ønsker at flytte til.

Ansøgere, som ønsker at flytte til en almen bolig i en anden kommune skal kontakte boligselskaberne og evt. kommunen der.

 

 
 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.