Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ældreråd

Ældrerådet medvirker til at sikre borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik.

 


 Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag til alle politikområder, om emner, som har betydning for de ældre i kommunen. Ældrerådet behandler ikke personspørgsmål, men kan behandle spørgsmål, der kan løftes op til en generel drøftelse, der kan have betydning for flere.

Ældrerådet skal forsøge at varetage alle ældres interesser, og ikke kun de skrøbeligste. Ældrerådet har mulighed for at prioritere interesseområder, der har betydning for borgere på 60 år eller derover.

Ældrerådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål.

Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører kommunens ældre.

Henvendelser vedr. aktuelle emner, eller forslag til initiativer, som Ældrerådet kunne interessere sig for, kan rettes til nedenstående medlemmer.

 

Ældrerådets medlemmer:                                                                

Birgit Worm Tove Jensen      Anne Grethe Jakobsen

Formand
Birgit Worm Kristensen

Næstformand
Tove Jensen

Anne Grethe Jakobsen

Tlf.: 30 13 97 77

worm.kristensen@gmail.com

Tlf.: 22 87 21 32

sostove@gmail.com

 Tlf.: 61 10 48 12

agjagj.jakobsen

@gmail.com

Kamma Ebsen  Bent Andersen

  Ella Kayerød Rasmussen

 

Kamma Ebsen

Bent Andersen

Ella Kayerød Rasmussen

Tlf.: 40 27 13 99

kammaebsen@
stofanet.dk
 

  

Tlf.: 60 37 22 60

benta.tinghoejvej22

@gmail.com 

 

Tlf. 52 38 25 71

gammelskovgaard

@gmail.com

Carsten Dalgaard Hans Jørgen Jensen Alf S. Jessen

Carsten Dalgaard

Hans Jørgen Jensen

Alf S. Jessen

Tlf.: 97 15 58 51

carstendalgaard
@mail.tele.dk
 
  

Tlf.: 29 49 04 85

hertughans@gmail.com

Tlf.: 20 33 77 70

alf.steen.jessen@hk.dk

 

  

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.